Modernizace procedurálního trenažeru Mi-2

Pro výcvik pilotů v LOM PRAHA používáme, mimo jiné, i procedurální trenažery (Cockpit Procedures Trainer) CPT. Tyto trenažery umožňují, za minimálních nákladů, procvičování ovládání letadla a různých situací, například:

  • umístění ovládacích prvků na přístrojových panelech
  • nouzových a normálních postupů ovládání letadla
  • optimalizace činnosti posádky (CRM)

V první polovině 2014 byla provedena modernizace procedurálního trenažeru pro výcvik na vrtulníku Mi-2. Byl částečně rozšířen hardware a došlo i k obměně vybavení i operačního systému. Trenažer dostal i novou zobrazovací jednotku - místo zobrazení na displeji se obraz nyní promítá na plochu, čímž došlo ke zkvalitnění vizuálního vjemu pilota. Modernizaci provedl výrobce trenažeru a sesterská firma podniku LOM PRAHA, VR Group a.s.