LOM PRAHA slaví 105. výročí své existence

Státní podnik LOM PRAHA založený v roce 1915 se letos ohlíží za úspěšným více jak stoletím své existence. Jako specialista v oblasti oprav letecké techniky, vývoje, výzkumu a modernizace se zapsal hluboko do povědomí profesionálů v oboru leteckého průmyslu na českém ale i světovém trhu. Jubilejní rok 2020 patří více než kdy jindy především budoucnosti. V kontextu s nákupem amerických vrtulníků Viper a Venom pro Armádu ČR, jednoho z klíčových zákazníků, se státní podnik v mnoha ohledech připravuje na osvojení údržby a oprav západní letecké techniky.

V průběhu uplynulých 105 let podnik úspěšně působil nejen na českém trhu v řadě oblastí. Mezi nejúspěšnější patří:

  • Údržba, opravy a modernizace vrtulníků Mi-8/17/171/24/35 a letounů L-39
  • Údržba a opravy motorů TV3-117, Ai-25TL, M701, Ai-9V, reduktorů VR-14/24
  • Výcvik pilotů a pozemního personálu
  • Výroba a údržba unikátních pístových motorů M132, M332, M137, M337

Rozvoj státního podniku LOM PRAHA

Díky závodu modernizací a modifikací a závodu letadel v Praze – Kbelích, závodu pohonných jednotek v Praze – Malešice, Centru leteckého výcviku v Pardubicích a Letišti Přerov se LOM PRAHA řadí mezi významné české zaměstnavatele v oboru leteckého průmyslu, uvádí k jubileu ředitel státního podniku Jan Rouček.  „Zaměstnáváme více než 850 pracovníků různých profesí,“ dodává. Nejvýznamnějšími zákazníky LOM PRAHA je Ministerstvo obrany ČR a ministerstva obrany a vnitra zemí celého světa.

Historické milníky státního podniku LOM PRAHA

1915 - Tehdy ještě jako karlínský podnik Breitfield-Daněk započal výrobu leteckých motorů typu HIERO.
1942 - Byla z podnětu německého velení Prahy zahájena nová výstavba opravárenských provozů válečných letadel v katastru obce Malešice jako pobočného závodu ČKD Praga. Ve stejném roce byly zahájeny opravy motorů.
1989 - Byl zřízen státní podnik LOM PRAHA, jehož zřizovatelem bylo Ministerstvo obrany ČR.
2003 - Došlo ke sloučení Leteckých opraven Malešice s.p. a Leteckých opraven Kbely s.p., které do té doby zabezpečovaly opravy draků letounů MiG, Suchoj a vrtulníků Mi.
2004 - Vzniklo Centrum leteckého výcviku (CLV) v Pardubicích a došlo k začlenění společnosti VR Group a.s. do státního podniku jakožto 100 % vlastněné dceřiné společnosti.
2011 - V rámci CLV bylo vybudováno Taktické simulační centrum (TSC).
2013 - Převzal LOM Praha s. p. severní část areálu 23. základy vrtulníkového letectva včetně letiště Přerov. Podnik získal od ÚCL povolení provozovat civilní mezinárodní neveřejné a vnitrostátní veřejné letiště.
2014 - Byla založena 100 % vlastněná dceřiná společnost LOM PRAHA TRADE a.s., která se orientuje na zahraniční obchod.
2018 - V CLV byly nahrazeny vrtulníky Mi-2 novými vrtulníky Enstrom 480G-B.