T700 v centru pozornosti

Skupina techniků ze Závodu H-1 LOM PRAHA s.p. absolvovala ve společnosti General Electric první část odborného kurzu souvisejícího s technickou údržbou pohonné jednotky bitevního vrtulníku AH-1Z Viper i víceúčelového vrtulníku UH-1Y Venom.

Na turbohřídelových motorech T700 se učili jak jejich technický popis, tak demontáž a montáž základních modulů motoru, včetně turbín. Příprava pokračuje diagnostickými pracemi a následně řešením standardních závad. Součástí jsou i praktické nácviky základních technických úkonů s diagnostickým příslušenstvím.  

Text: Pavel Lang

Foto: archiv LOM PRAHA s.p.