LOM PRAHA s.p. zahajuje projekt, zaměřený na úspory energií

V průběhu dubna letošního roku se státnímu podniku LOM PRAHA s.p. podařilo zrealizovat poslední z potřebných kroků nutných pro zahájení projektu „Úspory energie ve státním podniku LOM PRAHA s.p. – areál Malešice“, kterým je podpis smlouvy o poskytnutí dotace se Státním fondem životního prostředí. Bylo tak završeno více než roční úsilí státního podniku o získání dotačních prostředků, které započalo podáním žádosti o dotaci, následným kladným rozhodnutím ministryně životního prostředí o poskytnutí finančních prostředků a vysoutěžením dodavatele. V květnu roku 2023 tedy mohla být zahájena realizační fáze tohoto energeticky úsporného projektu.   

Cílem projektu je dosažení úspory energie pomocí promyšlené kombinace opatření, zahrnujících instalaci fotovoltaického systému na střechu administrativní budovy, výměnu části oken či nahrazení zastaralého a neúsporného osvětlení. Projekt reg. č. 5211200107 je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU, konkrétně z výzvy č. 12/2021 Národního programu životního prostředí.

Uvedený projekt je projektem kvalitním a velmi komplexně pojatým, který státnímu podniku napomůže v dalším snižování energetické náročnosti jeho každodenního provozu, stejně jako v navyšování podílu obnovitelných zdrojů energie, a tedy i další minimalizaci ekologické stopy.

Projekt bude dle předpokladu dokončen v dubnu příštího roku, kdy bude administrativní budova disponovat částí nových úsporných oken s trojskly, fotovoltaickou elektrárnou a komplexním LED osvětlením vnitřních prostor.

Autor: Lucie Klučková