Létající historické exponáty v LOMu PRAHA

Státní podnik Ministerstva obrany LOM PRAHA provozuje na základě dohody s VHÚ dva historické letouny, a to Let C-11 a Zlín Z-381 „Basa“. Blížící se konec roku je ideálním časem pro krátké profesní ohlédnutí s pilotem obou strojů Tomášem Bruštíkem, zástupcem ředitele Centra leteckého výcviku pro letecký výcvik.

Za kniplem „céjedenáctky“ aktuálně sedí Tomáš Bruštík a Vladimír Peroutka. Pokud to okolnosti umožní, v příštím roce se plánuje přeškolení Martina Šonky. Na letounu se každý rok provádí jak technická údržba, tak i zálet pro prodloužení letového osvědčení ve spolupráci s Úřadem pro civilní letectví.

„Na jaře se zúčastňujeme soustředění display pilotů v Roudnici nad Labem a následné certifikace od ÚCL,“ říká T. Bruštík a oceňuje záslužnou práci Vladimíra Peroutky: „Vladimír je garantem vystoupení a examinátorem. V letošním roce mě přeškolil na instruktora C-11.“

Letos se C-11 prezentovala na Aviatické pouti v Pardubicích a na Sletu československý letadel ve Vyškově. Více covidové restrikce neumožnily.

V květnu 2021 se podařilo legislativně dokončit převod letadla Zlín Z-381 „Basa“ z vlastníka na provozovatele. Byla provedena potřebná údržba a přelet do Pardubic, kde se uskutečnily tzv. kondiční lety po delší době stání stroje. „Aktuálně probíhá jednání s ÚCL k předepsané údržbě letadla tak, aby ji LOM PRAHA mohl provádět samostatně,“ upřesňuje T. Bruštík.

Technici CLV Pardubice budou pod dohledem jiné servisní organizace proškoleni k údržbě letadel dřevěné konstrukce s plátěným potahem. Stroj se musí připravit k záletu s examinátorem ÚCL.

S „Basou“ se již provedl seznamovací let pro nového pilota Antonína Karmazína v posádce Bruštík – Karmazín. Dobrou zprávou je, že Zlín Z-381 je ve velmi dobrém technickém stavu.

A ještě jedna zajímavost na závěr: „Dnes jsem obdržel informaci od majitele soukromé C-11, že ji prodal do zahraničí. To znamená, že námi provozovaný letoun C-11 OK JZE je jediným létajícím exemplářem v České republice,“ konstatuje Tomáš Bruštík.

Za provozuschopnost historických letadel je třeba poděkovat pánům Kohoutkovi, Syrovému, Baldovi, Berendovi a Kohoutkovi. Bez nich by C-11 nelétala. Slova uznání patří i řediteli CLV Jaroslavovi Špačkovi za jeho vstřícný přístup k prezentaci „céjedenáctky“ a „basy“ pro širokou veřejnost.

 

Text: Pavel Lang

Foto: Tomáš Bruštík, Jan Čadil a Petr Kolmann