Premiérový rok ve funkci

Čas rychle běží a leckomu už mohou dny splývat jeden do druhého. Jiřímu Protivovi, řediteli LOM Praha s.p. se to však nestalo, protože rozsáhlost a rozmanitost podnikového portfolia tomu nedovolila. Pro každý úkol platil časový limit a každý úkol představoval originál.

Desátý únor je dnem, kdy je přesně 365 dnů ve funkci. Roční bilance jak osobní, tak „lomácká“ je příznivá. Z nemálo vizí je již realita. Úkol pro strategický státní podnik Ministerstva obrany byl a bude nadále neměnný. Plnění strategických a dalších podstatných zájmů státu v oblasti obrany a bezpečnosti a rozvoje schopností Armády České republiky, ozbrojených bezpečnostních sborů a integrovaného záchranného systému.

Text: Pavel Lang    

Foto: Jitka Šuláková