Propojení průmyslového a akademického potenciálu

Společná řešení aktuálních otázek ve vědecko-výzkumné činnosti a rozvíjení znalostí a schopností při výchově a vzdělávání špičkových odborníků, to je strohý popis Smlouvy o spolupráci mezi LOM PRAHA s.p. a Dopravní fakultou Jana Pernera Univerzity Pardubice. Svými podpisy dokument stvrdili ve středu 15. března 2023 ředitel státního podniku Jiří Protiva a děkan DFJP Libor Švadlenka.

Součinnost tradičního podniku českého leteckého průmyslu a vrcholné vzdělávací a vědecko-výzkumné instituce má velký potenciál do budoucna a nabízí řadu pozitiv. Počínaje konzultacemi či přednáškami, přes spolupráci na výzkumných úkolech a konče praxí na odborných pracovištích obou institucí.

Autor: Pavel Lang