Spolupráce LOM PRAHA se středními školami

V pondělí 20. března 2023 se ve státním podniku LOM PRAHA uskutečnila pracovní návštěva zástupců několika pražských Vyšších odborných škol a Středních odborných škol. Mezi tyto školy patřila např. Střední odborná škola civilního letectví Praha, Střední průmyslová škola strojnická, Střední škola automobilní a informatiky, Střední průmyslová škola dopravní a Střední průmyslová škola Prosek.

Úvodním bodem společného jednání bylo představení širokého odborného portfolia LOM PRAHA a v jakých oblastech se profiluje. Další sdělení se týkala budoucích projektů LOM PRAHA. Mluvilo se zejména o servisní organizaci zajišťující životní cyklus strojů Viper a Venom Vzdušných sil AČR, údržbě proudových letounů L-39 NG, rozšíření typů servisovaných pohonných jednotek, poskytování leteckého výcviku pilotům AČR i zahraničním klientům, rozvoji dalších sofistikovaných modernizací a řadě dalších.

Následovala neformální diskuse k oblasti lidských zdrojů a co LOM PRAHA může školám a jejich studentům nabídnout. V LOM PRAHA a ve všech jeho závodech jsme otevřeni k pořádání exkurzí pro lektory, mistry odborného výcviku a studenty. Můžeme nabídnout zajímavé přednášky pro studenty z praxe LOM PRAHA, odbornou praxi studentů i spolupráci na maturitních pracích studentů včetně finančního bonusu v případě úspěchu práce, či možnost bezúplatného předání materiálu z výroby k využití při odborné a praktické výuce.

„Podnět k dnešnímu jednání byl dán obecnou situací na trhu práce, kdy nejenom LOM PRAHA má zájem o nové zaměstnance, kterých je na trhu výrazně méně, než je samotná poptávka. Důležitost spolupráce spočívá ve vzájemné informovanosti, řešení náborových aktivit a v motivaci studentů pracovat v leteckém průmyslu. Tento krok není v žádném případě ojedinělý, protože na něj budou navazovat odborná setkání s dalšími školami v jiných regionech. Kromě středních škol již spolupracujeme i s vysokými školami, například formou studentského LOMATHONu,“ říká ředitel státního podniku LOM PRAHA Jiří Protiva.

A jaké pracovní pozice jsou pro LOM PRAHA klíčové? Z maturitních oborů můžeme zmínit např. leteckého mechanika, mechanika elektrotechnika, mechanika seřizovače, elektrotechnika. Z učňovských oborů hledáme strojní mechaniky, obráběče kovů, nástrojáře, elektromechaniky a zámečníky. Vše včetně automotive – rádi zaučíme.

Následně schůzka pokračovala návštěvou jedné z našich divizí – Závodem pohonných jednotek, kde zúčastnění zástupci škol mohli nahlédnout do běžného provozu tohoto závodu a seznámit se tak s konkrétními pracovními pozicemi.  

Aktuální nabídku pracovních pozic v LOM PRAHA naleznete v odkazu níže:

https://www.lompraha.cz/kariera

Text: Jitka Šuláková a Pavel Lang

Foto: Jitka Šuláková