Osobní setkání je základem úspěchu

Pět společností, k tomu střední letecká škola, Moravský letecký klastr a letecké muzeum – to byl program dvoudenní mise představitelů LOM PRAHA s.p., v čele s ředitelem státního podniku Jiřím Protivou, do významných lokalit tuzemského leteckého průmyslu na jihovýchodě Moravy.

Cílem pracovních jednání v kunovických leteckých firmách Evektor, Czech Aircraft Group, BRM Aero, Aircraft Industries a následně ZLIN AIRCRAFT v Otrokovicích bylo prohloubení profesních i osobních kontaktů a výměna aktuálních informací, včetně diskusí o možném sdílení kapacit a kooperací. Neméně důležité bylo setkání s ředitelem Střední školy letecké Kunovice, mj. certifikované školy se specializovanou výukou leteckých mechaniků pro všechny kategorie letounů a vrtulníků, jakož i s výkonným manažerem Moravského leteckého klastru.

V Leteckém muzeu Kunovice podepsali ředitelé obou institucí Martin Hrabec a Jiří Protiva Memorandum o vzájemné spolupráci, jehož podstatou je nejen součinnost na obnově muzejních exponátů, ale také vzájemná podpora při pořádání dílčích aktiv v celé řadě oblastí. Slavnostní akt se uskutečnil v letounu Tu-154M (kód NATO Careless B) proslulého letem českých hokejových vítězů ZOH z japonského Nagana (1998).

Po vzájemné dohodě managementů leteckých společností, respektive vedení výše uvedených institucí v Kunovicích a Otrokovicích, se recipročním místem pracovních setkání stanou Závod pohonných jednotek, Závod letadel, Závod modernizací a modifikací i Centrum leteckého výcviku státního podniku LOM PRAHA.      

Autor: Pavel Lang