LOM PRAHA s.p. :: Odborná praxe studentů Univerzity obrany v závodech LOMu

Odborná praxe studentů Univerzity obrany v závodech LOMu

Vytvořeno: 24. 06. 2022

Zájem různých institucí o reálné poznání činností a portfolia státního podniku LOM PRAHA s.p. má vzestupnou tendenci. Další příklad? Státní podnik ve svých třech závodech (Kbely – závod letadel, závod modernizací a modifikací, Malešice – závod pohonných jednotek) v uplynulých dnech přivítal jedenáct studentů z brněnské Univerzity obrany na jejich odbornou praxi zaměřenou na opravárenskou činnost armádní letecké techniky.

Po dobu dvou dnů zde probíhala opravárenská praxe studentů 4. ročníku Univerzity obrany, studijního oboru Letecká technika – motor, drak, avionika. Cílem této praxe bylo seznámit studenty s organizační strukturou podniku, jeho výrobním programem a způsobem zajišťování praktických řešení vybraných okruhů problémů – organizačních, technologických a logistických. Během praxe byli studenti seznámeni se všemi specializovanými pracovišti dílčích závodů tak, aby získali ucelený přehled o procesu opravy vrtulníků a pohonných jednotek od fáze převzetí k opravě až po fázi předání zákazníkovi po opravě. Do programu praxe byla zahrnuta také problematika řízení kvality a státního ověřování jakosti – personální, organizační a technologická stránka ověřování jakosti zhotovitelem i zákazníkem během realizace oprav vojenské letecké techniky.

Studenti také získali mnoho poznatků o organizaci a technologii oprav vrtulníků, leteckých motorů a jejich agregátů a o používaných opravárenských technologiích. Seznámili se s používanými NDT, stroji, nástroji, KMT a ostatním speciálním zařízením, které je využíváno při realizaci oprav. Dále se obeznámili s procesy zkoušení pohonných jednotek a agregátů, s vybavením zkušeben, s postupy a legislativou v oblasti řízení kvality a státního ověřování jakosti.

„Se státním podnikem LOM PRAHA spolupracujeme již mnoho let. Vaši pracovníci nám vždy poskytnou odborný výklad na vysoké úrovni. Na praxi zde máme momentálně šest strojařů a pět avioniků. Toto je, co se počtu týče, výjimečný ročník. Praxe po všech stránkách splnila svůj účel a my za to velice děkujeme,“ říká pedagogický dozor z Univerzity obrany Brno Jan Mrnuštík.

Autor: Jitka Šuláková

 

 

 

Zpět
Copyright © , EVici tvorba www stránek a e-Shopů, system pronájem e-shopu Upgates
Mapa stránek | Obchodní podmínky