Veřejná pochvala leteckým legendám C-11 a Z-381 v Lešanech a na Hosíně

Další veřejné pochvaly za udržování leteckých tradic se společně dostalo Vojenskému historickému ústavu Praha a státnímu podniku LOM PRAHA. Stimulem bylo jejich sobotní dvojí nasazení na významných akcích. Nejprve se historické exponáty Let C-11 (OK-JZE) a Zlín Z-381 (OK-BSA) zapojily do dynamických ukázek na 19. Tankovém dni. Jejich průlety nad arénou lešanského Vojenského technické muzea sklidily zasloužený obdiv. V kokpitech legend byli Tomáš Bruštík, zástupce ředitele CLV pro letecký výcvik a Jan Sýkora, kurátor sbírkových fondů VHÚ.

Následně se „céjedenáctka“ zapojila do programu leteckého dne ke stoletému výročí Aeroklubu České Budějovice na letišti v Hosíně (LKHS). Při ukázce manévrovacích schopností C-11 si nejeden divák kladl otázku nakolik musí být složité tento bezmála 70let starý stroj udržovat nejen v provozuschopném, ale dokonce v letuschopném stavu. Díky technické zručnosti zaměstnanců LOMu nám tento dvoumístný jednomotorový dolnoplošník, který sloužil v čs. letectvu k výcviku stíhacích pilotů, pro nácviky střelby, fotoprůzkumu a bombardování (výroba C-11 probíhala v padesátých letech minulého století v tehdejším Letu Kunovice), stále připomíná status českého leteckého průmyslu.           

 

Text: Pavel Lang

Foto: archiv Centra leteckého výcviku LOM PRAHA s.p.