Nově přijaté memorandum rozšiřuje vzájemnou průmyslovou spolupráci

LOM PRAHA s.p. a Bell Textron Prague, a.s. zvýší průmyslovou spolupráci. V široké škále profesních oblastí se zaměří jak na využívání odborných kapacit v leteckém průmyslu, tak na služby testování a technologické pomoci nebo na školení zaměstnanců. Realizaci opatření projednali ředitel státního podniku Jiří Protiva a generální ředitel akciové společnosti Vlastimil Čepička. Konkrétní body součinnosti byly zapracovány do nově přijatého Memoranda o porozumění.

Autor: Pavel Lang