Kromě odborných činností umí LOM PRAHA dělat i něco navíc

Kromě oprav, výroby, údržby, modernizace, leteckého výcviku či simulované taktické přípravy dělají v LOM PRAHA s.p. nemálo nad rámec svých odborných činností. Často jsou partnery nebo aktivními zástupci státního podniku na akcích obecně nazvaných „prezentace na veřejnosti,“ kde ukazují nejen svoje profesní mistrovství, ale také dílčí projekty svého unikátního portfolia.

Příkladem z nedávných dnů je sobota 25. června 2022. Pod záštitou LOM PRAHA s.p. proběhly na fotbalovém hřišti v Bochoři dynamické ukázky Policie ČR, Městské policie Přerov, Hasičského záchranného sboru, Zdravotnické záchranné služby a dalších složek. Státní podnik Ministerstva obrany měl svoje zastoupení jak na zemi (hasičská jednotka z letiště Přerov, jehož provozovatelem je právě LOM PRAHA) a ve vzduchu (poslední letuschopný vrtulník Mi-2 č. 0711) v předvedení letových schopností.

Další aktivitou, na níž byl LOM PRAHA pozván, bylo setkání partnerů Hradní stráže se zajímavým programem na Pražském hradě, v kasárnách Hradní stráže a ve Vojenském kostele. Toto netradiční nahlédnutí nepochybně přispělo k utužení vzájemných vztahů i prohloubení spolupráce resortního státního podniku a této součásti ozbrojených sil ČR.

Rovněž nelze nevzpomenout vyšší techniku pilotáže pilotů CLV Pardubice na dvou leteckých dnech, a to na Memoriálu Air Show v Roudnici nad Labem (o MAS 2022 jsme vás již informovali) nebo na Air show v Žamberku. Na tamním letišti obdivovali diváci sestavu vrtulníku Enstrom 480B-G č. 0474 (Arnošt) v podání Víta Kučery a především mistrovskou akrobacii Martina Šonky na cvičném vrtulovém stroji Zlín Z-142C AF (č. 0551).

 

Text: Pavel Lang

Foto: Jitka Šuláková, Petra Kratochvílová a archiv LOM PRAHA s.p.