Pod jednou střechou se světovými leteckými společnostmi

Přes šest set společností z pětatřiceti zemí sice ne zcela pod jednou střechou, ale ve dvanácti výstavních halách, přesto všichni na jednom místě. Jihoněmecký Friedrichshafen hostí po čtyři dubnové dny světové firmy všeobecného letectví. Letos se zaměřením na pokročilé technologie a materiály v leteckém a kosmickém průmyslu.

Je nabíledni, že této příležitostí být v mezinárodním oborovém společenství využil také LOM PRAHA. Také dnešní den prezentovali představitelé státního podniku zahraničním partnerům svoje profesní schopnosti a unikátní portfolio v opravárenství a v modernizaci letecké techniky. Jejich bilaterální jednání cílila jak na inovace v odvětví, tak na výměnu poznatků a možné průsečíky odborné spolupráce.

Autor: LOM PRAHA s.p.