UAS létaly nad LKPO

Aktivity různého druhu na letišti Přerov-Bochoř, jehož provozovatelem je státní podnik LOM PRAHA, jsou stále častější. Nekonají se pouze ve vzdušném prostoru, ale i na zemi. Nedávným příkladem je průmyslový den Ministerstva obrany České republiky, který cílil na sdílení praktických zkušeností zainteresovaných institucí v oblasti bezpilotních systémů (UAS – Unmanned Aircraft System). Obecně řečeno, systémů skládajících se z bezpilotního letadla, řídící stanice a dalších prvků nezbytných k umožnění letů.

Dvoudenní program na LKPO jak se statickými, tak i dynamickými ukázkami UAS pořádala Sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany a jeho slavnostní zahájení provedla vrchní ředitelka SPSp MO Radka Konderlová.  

 

Text: Pavel Lang

Foto: archiv LOM PRAHA s.p.