Znalost reality je klíčovým faktorem

Jedna z nejdůležitějších zásad každého vrcholného manažera by měla být podle slov nového ředitele Jiřího Protivy znalost profesní reality na základě vlastního poznání. Rozhodování tzv. od stolu nestačí.

Proto byly jako jedny z jeho prvních kroků realizovány v uplynulých dnech pracovní návštěvy přímo podřízených závodů státního podniku, a to závodu pohonných jednotek, závodu letadel, závodu modernizací a modifikací a Centra leteckého výcviku.

Autoři: Pavel Lang a Jitka Šuláková