První kroky v přípravě na klíčový projekt H-1

Memorandum o společném záměru ve spolupráci podepsali v úterý 5. října 2021 ředitel LOM PRAHA s.p. Jiří Protiva a generální ředitel Vlastimil Čepička z Bell Textron Prague a.s.

Bell Textron Prague, a.s. je oficiálním regionálním centrem výrobce vrtulníků Bell Textron Inc. (dříve Bell Helicopter Textron Inc.) sídlící na letišti na pražské Ruzyni. Společnost kompletuje vrtulníky a je servisním centrum, které poskytuje generální opravy, údržbu, školení, náhradní díly a další služby související s americkými vrtulníky typu Bell.

LOM PRAHA i Bell Textron Prague, a. s. spatřuje do budoucna mnoho příležitostí pro vzájemnou spolupráci, a to jak v oblasti technických služeb, údržby, generálních oprav letadel a letadlových celků, tak i v testovacích a ověřovacích službách, školení a zkoušení zaměstnanců, technologické pomoci (obrábění, ochrana povrchů, lakování) či logistické podpoře.

„Těším se na spolupráci s LOM PRAHA. Průsečíků naší součinnosti je celá řada a lze je brát jako prvotní kroky před realizací klíčového projektu H-1. Státní podnik může využívat dílčí zdroje a technologie, kterými nedisponuje a my jim je můžeme nabídnout. LOM by je musel externě vyhledávat, což by nebylo maximálně efektivní. Naše vzájemné propojení nepochybně přinese vyšší efektivitu a časově zkrátí nadcházející procesy,“ říká V. Čepička.

Jiří Protiva, ředitel státního podniku LOM PRAHA a.s. k tomu dodává: „Jsme dvě české firmy, a navíc máme po odborné stránce v oblasti letectví mnoho společného. Proto se vzájemná součinnost přímo nabízí. Aktuální nastavení spolupráce je zároveň významným impulzem pro společné aktivity obou institucí v klíčovém projektu přezbrojení AČR platformou H-1.“

Text a foto: Pavel Lang