Pokračující spolupráce mezi LOM PRAHA a SOŠ civilního letectví

Reprezentační akce k 70. výročí založení Střední odborné školy civilního letectví v Praze-Ruzyni se zúčastnila také delegace LOM PRAHA s.p. V rámci doprovodného programu informovala přítomné o aktuálních projektech z portfolia státního podniku a možnostech pracovního zařazení studentů SOŠ. Pozitivní ohlas vzbudila také nabídka odborných exkurzí v malešickém Závodu pohonných jednotek a kbelském Závodu letadel.

Profesní zajímavostí je fakt, že stávající ředitel ZPJ LOM PRAHA Michal Procházka (viz foto) je bývalým absolventem Střední odborné školy civilního letectví. V letech 1998 až 2002 na této SOŠ studoval obor letecký mechanik….

 

Autor: Pavel Lang