Šikanózní insolvenční návrh na státní podnik LOM PRAHA

Usnesením ze dne 23.12.2015 Městský soud v Praze odmítl insolvenční návrh ze dne 20.12.2015, kterým se navrhovatel Ing. Vladimír Kotland, jednatel společnosti Work Adventure s.r.o., se sídlem Praha 2, Nusle, Slavojova 579/9, IČO: 01723804, domáhal zjištění úpadku státního podniku LOM PRAHA s.p. poté, co státní podnik odmítl uhradit neexistující pohledávku převyšující 1 mil. Kč.

 

Soudem byl insolvenční návrh odmítnut z důvodu, že navrhovatel jednak v insolvenčním návrhu neuvedl splatnost své pohledávky, neoznačil žádného dalšího věřitele, ani neuvedl konkrétní údaje o dalších závazcích, tedy žádné okolnosti osvědčující úpadek ve formě platební neschopnosti ani jakákoli tvrzení týkající se závazků a majetku státního podniku, nasvědčující úpadku ve formě předlužení. Navrhovatel ani okolnosti osvědčující úpadek státního podniku uvést nemohl, neboť předběžným hospodářským výsledkem LOM PRAHA s.p. za rok 2015 je zisk před zdaněním převyšující 40 mil. Kč a kladné saldo cash-flow více než 200 mil. Kč.

 

Proti usnesení Městského soudu v Praze, kterým byl insolvenční návrh odmítnut, podal navrhovatel Work Adventure s.r.o. odvolání, to i přesto, že není věřitelem státního podniku a jím tvrzené pohledávky neexistují. V této souvislosti byl státním podnikem dne 8.1.2016 podán podnět orgánům činným v trestním řízení.

 

Aktuální informace je možné získat z insolvenčního rejstříku na https://isir.justice.cz , kde je uvedeno i podrobné vyjádření státního podniku.