„Děkujeme LOM PRAHA za toto výjimečné poznání“, říká ředitel Anglického příměstského tábora

Červencové návštěvy Centra leteckého výcviku státního podniku LOM PRAHA se zúčastnilo 62 dětí ve věku od 6 do 14 let a 13 vedoucích z pardubického Anglického příměstského tábora. Jejich průvodci na pardubickém letišti byli Radomil Klíma a Juraj Papp.

Cílem exkurze bylo seznámení s historií letiště Pardubice a výcvikem výkonných vojenských letců v CLV. Děti měly příležitost dozvědět se spoustu zajímavostí. Navštívily oddělení oprav letecké techniky, dále letové stojánky s probíhajícím provozem a stanice VHJ letiště Pardubice, kde se setkaly s letištními hasiči.

„Anglický příměstský tábor Pardubice organizujeme jako neziskový projekt. Z veškerého výdělku hradíme táborové poplatky dětem rodičů prchajících před válkou na Ukrajině. Konkrétně v této skupině je takových dětí čtrnáct. Děkujeme LOM PRAHA za velmi zajímavé zpestření našeho táborového programu,“ říká Jan Španiel, ředitel tábora.

Anglický příměstský tábor v Pardubicích se pořádá se pod záštitou Klubu Polabiny IV a SŠ cestovního ruchu a grafického designu Pardubice. V rámci tohoto tábora probíhají dopolední lekce angličtiny vedené rodilými mluvčími, které jsou přizpůsobeny úrovni a věku dětí. Odpolední program je plný zábavy, her a exkurzí.

Exkurze dětí v CLV LOM PRAHA s.p. poskytla nejen zábavu, ale také cenné informace o leteckém výcviku a provozované technice. Takové zážitky mohou mít významný vliv na budoucnost dětí, a proto je důležité podporovat podobné vzdělávací aktivity.

Text: Jitka Šuláková

Foto: Jan Španiel a archiv LOM PRAHA