LOM PRAHA se zapojil do renovace legendárního letounu Slovenského technického muzea v Košicích

Ve čtvrtek 14. září 2023 se uskutečnilo ve Slovenském technickém muzeu – expozici Muzeum letectví Košice slavnostní premiérové představení renovovaného letounu L-39V (trup. č. 0745). 

Mimořádný podíl na opravě „devětatřicítky“ měl LOM PRAHA s.p., a to poskytnutím technické podpory. Vklad státního podniku Ministerstva obrany ČR v podobě komponentů na motor AI-25TL významně přispěl k tomu, že se Albík značně poškozený vichřicí opět stává obdivovaným strojem v košické expozici „Zlatý věk československého letectva“.

Příběh tohoto stroje nepochybně zaujme. Začátkem sedmdesátých let minulého století vzešel požadavek tehdejší Československé lidové armády na úpravu L-39 pro potřeby střeleckého výcviku na vzdušné cíle. Od roku 1976 se v Aero Vodochody postupně vyrobilo osm strojů vlečných verzí L-39V. Čtyři letadla provozovala košická Vysoká vojenská letecká škola, dvě působila na letecké střelnici Malacky a dvě se exportovala do zahraničí. Po rozdělení československé federace zůstaly na Slovensku dvě „véčka“ pro vlek cvičného terče s trupovými čísly 0730 a 0745. V letech 1991 až 2004 byla „nula sedm set čtyřicet pětka“ začleněna do světově uznávané akrobatické skupiny Biele Albatrosy. Ta používala Albatrosy v barvách slovenské trikolory a do její první sestavy patřili piloti Ivan Chvojka, Marián Sakáč, Luboš Novák, Jaroslav Baláž, Stanislav Rodziňák, Peter Fianta a Peter Lele.   

Po vyřazení z provozu byla 0745 předána do muzejních sbírek VHÚ-Vojenského historického muzea Piešťany. Výše uvedené poškození letounu si vyžádalo komplexní odbornou renovaci. Tu realizovalo, v součinnosti s několika leteckými institucemi, Slovenské technické muzeum – Muzeum letectví Košice. „Státnímu podniku LOM PRAHA patří naše velké poděkování za jeho nezištný dar náhradních dílů, které už nebylo možné restaurovat. Oba státy spojuje řada historických vazeb, a právě tímto projektem renovace původně československého letounu L-39 Albatros v tradici vzájemných kontaktů pokračujeme,“ říká generální ředitelka Slovenského technického muzea Zuzana Šullová.

„LOM PRAHA tímto počinem významně přispěl k renovaci letounu. Těší mně nejen technická podpora díla, ale rovněž další rozvoj dlouholetých historických vazeb České a Slovenské republiky v leteckém průmyslu. Státní podnik MO ČR je i nadále připraven se Slovenským technickým muzeem v Košicích úzce spolupracovat,“ dodává ředitel státního podniku Jiří Protiva.    

 

Autor: Pavel Lang