Společný postup průmyslové společnosti a technické univerzity

Ve čtvrtek 25. května 2023 na mezinárodním veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET stvrdili svými podpisy ředitel státního podniku LOM PRAHA Jiří Protiva a rektor Českého vysokého učení technického v Praze Vojtěch Petráček dva významné dokumenty potvrzující nadcházející součinnost obou institucí: Smlouvu o spolupráci a dále Smlouvu o poskytování poradenských služeb.

První dokument, který zaštítí vzájemnou spolupráci ČVUT a LOM PRAHA do budoucna při rozvíjení znalostí a schopností při výchově a vzdělávání špičkových odborníků, cílí do těchto oblastí: zvyšování úrovně vysokoškolského vzdělávání formou přednášek a konzultací, dále vzájemnou spolupráci na výzkumných úkolech jednotlivých pracovišť, součinnost na realizaci programů celoživotního vzdělávání v ČVUT, konání odborných praxí studentů v LOM PRAHA, jakož i vzájemné mediální a marketingové aktivity.

Účelem druhé smlouvy je stanovit podmínky a pravidla poskytování poradenských služeb ze strany LOM PRAHA pro ČVUT, které se budou týkat zejména oblasti letecké legislativy.

„Podpisy Memoranda a Smlouvy o spolupráci mezi ČVUT a LOM Praha, s.p.  dnes zde v Brně jsou logickým vyústěním společné dlouhodobé a úspěšné spolupráce. Budeme pokračovat v tom, co se již úspěšně rozvíjí – propojení vědy a výzkumu s průmyslovou spoluprací. LOM Praha, s.p. představuje pro ČVUT spolehlivého a strategického partnera do budoucna,“ uvedl rektor ČVUT v Praze Vojtěch Petráček.

Pozitivní hodnocení této významné iniciativy průmyslové společnosti a technické univerzity zaznělo také od ředitele státního podniku LOM PRAHA Jiřího Protivy: „Pozitivum spatřuji v dalším efektivním propojení průmyslové a akademické sféry. Je nabíledni, že státní podnik LOM PRAHA jako průmyslová společnost navazuje kontakty zejména s prestižními technickými univerzitami, kam ČVUT v Praze nepochybně patří. Spolupráce spočívá nejenom v rozvoji výzkumu a vývoje, ale také v technické a konzultační podpoře, a to v oblastech, u kterých můžeme být partnerem a podporou pro ČVUT“.

 

Autor: Pavel Lang