Společně pro silnou armádu

LOM PRAHA nevynechá žádnou příležitost k prohloubení spolupráce s dalšími státními podniky Ministerstva obrany České republiky. Novým impulsem bylo společné setkání ředitelů LOM PRAHA, Vojenského technického ústavu, Vojenského výzkumného ústavu, VOP CZ a Vojenských lesů a statků ČR, kde v přítomnosti prvního náměstka ministryně obrany Františka Šulce, jednali o součinnosti na projektech Armády ČR. Tímto realizují společnou iniciativu státních podniků Ministerstva obrany ČR nazvanou „Pro silnou armádu“.   

K podpisy stvrzené deklaraci přistupuje LOM PRAHA s.p. aktivně. Nedávným příkladem je pracovní návštěva ve slavičínském Vojenském technickém ústavu výzbroje a munice (VTÚVM), kde představitelé obou resortních institucí projednali možnosti participace na další technické podpoře armády.      

Autor: Pavel Lang