Není soused jako soused

O tom, jak to chodí mezi sousedy toho bylo napsáno mnoho, ale o těch dobrých vztazích se mohly děti z naší základní školy přesvědčit sami. Stačilo několik telefonátů a skvělá akce byla na světě. Nahrálo tomu  hlavně to, že byl na letiště Přerov-Bochoř, jehož provozovatelem je státní podnik LOM PRAHA, na tři měsíce přesunut výcvik pilotů vrtulníků Mi-17 a Enstrom 480B-G z pardubického Centra leteckého výcviku (CLV). Ze strany vedení letiště bylo nabídnuto, že děti mohou zhlédnout probíhající letecký výcvik a vidět vše z jiného pohledu než jen jako člověk, který se pohybuje běžně po obci a při vzhlédnutí k nebi vidí vrtulník, případně jiný létající stroj.

Zaměstnanci LOM PRAHA s.p. pro naše děti ze základní školy uspořádali bezesporu jedinečný program, při němž mohly spatřit nejen techniku ve vzduchu nad letištěm, ale i zákulisí letiště, kam se běžný návštěvník nedostane. A co vůbec bylo k vidění?

Centrum leteckého výcviku státního podniku LOM PRAHA si pro děti připravilo ukázku cvičného vrtulníku Enstrom 480B-G, na kterém sám pan ředitel CLV Jaroslav Špaček provedl vyšší techniku pilotáže, a popravdě bylo na co se dívat. Následně měly děti možnost z bezprostřední blízkosti spatřit předletovou přípravu dvou strojů Mi-17, včetně samotného vzletu. Velkým překvapením bylo, když byl vyhlášen poplach pro hasičskou jednotku letiště a děti měly možnost spatřit, jak to chodí, kdyby došlo k leteckému neštěstí v areálu letiště.

Dalším velkým překvapením pro všechny bylo, když děti dostaly nabídku si sednout do známého letounu L 200 Morava a vyzkoušet si, jaké to je být aspoň na malý moment „pilotem“ a za kniplem si tento pocit řádně vychutnat. Stejného pocitu se každému naskytlo, když si mohly vyzkoušet zasednout za knipl vírníku v hangáru společnosti Nirvana Systems s. r. o. a vyslechnout si i velmi poutavé vyprávění pilotů, kteří se s dětmi rádi podělili o své životní zkušenosti.

Na závěr celého návštěvního dne, si vedení letiště připravilo to největší překvapení ze všech. Umožnili všem navštívit a prohlédnout si řídící věž a spatřit, jak to chodí při řízení letového provozu a prohlédnout si celý areál letiště z „ptačí perspektivy“.

A komu patří velké poděkování?

Za LOM PRAHA. p. a vedení letiště patří poděkování Ing. Květoňovi Holcrovi, Ing. Monice Vaculíkové a Ing. Evě Kubalové, za CLV Pardubice Ing. Jaroslavu Špačkovi, panu Petrovi Štěpánkovi za prohlídku hangáru včetně možnosti nakouknout do letadel a společnosti Nirvana Systems s. r. o. V neposlední řadě patří poděkování panu starostovi obce Beňov Ivu Pitnerovi za zapůjčení vozidla SDH Beňov pro přepravu dětí.

Věřím, že tato velmi povedená akce nebyla jedna jediná a je ukázkou toho, že i takto diametrálně odlišné světy jako je obec se svými obyvateli a letiště se svým provozem dokáží žít vedle sebe a udržovat sousedské vztahy na nejlepší úrovni a vycházet si vstříc.

Za Základní školu Bochoř a vedení obce Bochoř

 

Tomáš Volek

starosta obce Bochoř