Akademická obec a instituce v leteckém a kosmickém průmyslu budou společně čelit novým výzvám

 V pátek 10. listopadu 2023 byla podepsána Dohoda o partnerské spolupráci mezi Českým vysokým učením technickým v Praze (ČVUT) a Asociací leteckého a kosmického průmyslu (ALKP), kterou svými podpisy stvrdili rektor Vojtěch Petráček s generálním ředitelem Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, a.s. a prezidentem ALKP Josefem Kašparem. Slavnostního aktu se zúčastnil také ředitel LOM PRAHA s.p. a člen představenstva ALKP Jiří Protiva.

Veřejná vysoká škola, zabývající se mimo jiné oblastmi výzkumu a inovací, společně s nejsilnější oborovou asociací sdružující hlavní výrobce a poskytovatele služeb v leteckém a kosmickém průmyslu v ČR, se tak dohodly na efektivní kooperaci v široké škále vzájemných činností. 

Také pro LOM PRAHA, člena ALKP, je spolupráce s ČVUT důležitým impulzem v nastoleném progresivním trendu. Z dřívější vzájemné součinnosti lze zmínit například dynamické vyvažování turbínových sestav, výrobu motorových komponentů, know-how při přípravě letecké legislativy, přednášky i konzultace nebo odborné praxe studentů ČVUT na pracovištích státního podniku.

Nedávno byla kooperace LOM PRAHA a ČVUT aktualizována dvěma dokumenty, které průmyslová společnost a technická univerzita vzájemně uzavřely. Jedná se o smlouvy (Smlouva o spolupráci a Smlouva o poskytování poradenských služeb), které propojují vědu a výzkum s průmyslovou spoluprací.

Dalším dokladem partnerství obou institucí je takzvaný LOMATHON neboli jedinečná strojírenská výzva v oblasti letectví, určená studentům vysokých škol.   

 

Autor: Pavel Lang